top of page

 Wij zijn een 

 sociale onderneming 

Verdien je Ticket is een Impact First onderneming, die volledig transparant opereert. Om dat zo goed mogelijk te doen volgen we hierin de Code Sociale Ondernemingen.

Wat houdt dat in?

Om het simpel te duiden: Impact First betekent dat je sociale missie het uitgangspunt is van de onderneming en dat een gezond verdienmodel in dienst staat van het volbrengen van die missie.

Om te garanderen dat we alle inkomsten goed besteden hebben we het een en ander vastgelegd in de statuten, die je hier kunt downloaden. Een belangrijk onderdeel is onze zogenoemde Impactreserve: 90% van de winst vloeit terug in de organisatie ten behoeve van de missie.

Theory of Change

Om onze impact goed te kunnen onderbouwen en meten hebben we een Theory of Change ontwikkeld en een meetmethode om de impact in kaart te kunnen brengen. De ToC (compact en uitgebreid) is hier te downloaden en meetmethode hier.

Overige stukken ter inzage:

- stakeholdersanalyse / -dialoog

- jaarcijfers 2019

- impact pilot

- governance

- loonbeleid

bottom of page